“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา

Title“กาย” ในภาษาบาลี เครื่องมือการพัฒนาปัญญา
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsกมโล พระมหาโกมล
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/10.pdf