ประสบการณ์การทำงานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ “แนวปฏิบัติของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง และกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมการเรียนรู้” ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Titleประสบการณ์การทำงานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ “แนวปฏิบัติของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง และกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมการเรียนรู้” ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsนิเทศศิลป์ วรวิทย์
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/22.pdf