บัณฑิต มจร : พลังการทำงานและจิตวิญญาณ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

Titleบัณฑิต มจร : พลังการทำงานและจิตวิญญาณ เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2562
Authorsและคณะ พระมหาประย
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/2562/27.pdf