มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

Titleมหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูงของโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
Publication Typeสารนิพนธ์
Year of Publication2559
Authorsจันทร์แรง เทพประวิณ
UniversityMahachulalongkornrajavidyalaya University
URLhttp://ir.mcu.ac.th/content/0292559.pdf